pinitol-caromax pinitol

Eigendommen

Formule:
Chemische Naam:
Molecuulgewicht:
CAS nummer:
Uiterlijk:
Test:
Verlies bij drogen:
Smeltbereik:
Oplosbaarheid in het water:
Smaak:
Stabiliteit:
C7 H14 O6
d-pinitol (3-O-Methyl-d-chiro-inositol)
194
10284-63-6
Wit tot gebroken wit fijnkristallijn poeder
min. 98%
max. 2%
179 – 185 ºC
Oplosbaar
Slechts licht zoet, geen duidelijke bij- of nasmaak
Stabiel onder normale verwerkings- en bewaarcondities van voedingsmiddelen en 
                                                                                                     voedingssupplementen, geen aanwijzingen voor ongewenste reacties of interacties met andere                                                                                                                       voedingsbestanddelen of ingrediënten van voedingssupplementen.                                                               

Wat is d-pinitol?

Pinitol is een natuurlijk voorkomende stof. Het behoort tot de groep inositols. Ze zijn een klasse verbindingen die uit negen verschillende isomeren bestaan. Inositols lijken op eenvoudige suikers met zes leden (d.w.z. glucose) maar zijn geen suikers maar cyclische suikeralcoholen.
Inositols zijn, net als eenvoudige suikers, een onderdeel van het normale menselijke dieet en zoals aangetoond door het beschikbare bewijsmateriaal ook niet-toxisch. Pinitol verschilt van andere inositolen doordat het een methylethergroep bevat. Onderzoek heeft aangetoond dat pinitol een duidelijke bioactiviteit heeft die het onderscheidt van andere inositols.

Natuurlijk voorkomen 

Pinitol wordt aangetroffen in bepaalde peulvruchten (bijvoorbeeld soja), verschillende andere planten en vruchten en in delen van pijnbomen. Chemisch gezien wordt het gedefinieerd als inositol. De beste bron van pinitol is het kaf van de johannesbroodpods (Ceratonia siliqua L.). De johannesbroodboom is bestand tegen ongunstige omgevingsomstandigheden en vereist normaal geen speciale behandelingen zoals intensieve landbouw of toepassing van pesticiden.

Fysiologische activiteit 

Metabolisme

In het menselijk lichaam wordt pinitol gedeeltelijk omgezet in d-chiro-inositol en gedeeltelijk onveranderd uitgescheiden.

Pinitol- en glucosemetabolisme en diabetes 

Het hormoon insuline is een cruciale stof voor de controle van het metabolisme van glucose (bloedsuiker) in het lichaam. Lage insulinespiegels leiden tot diabetes mellitus. Onvoldoende behandeling van diabetes kan verschillende soorten ernstige langdurige schade aan verschillende delen van het menselijk lichaam veroorzaken. Sinds 1987 toonden talloze onderzoeken bij dieren en ook mensen aan dat d-pinitol een insuline-achtig effect kon uitoefenen om de glykemische controle te verbeteren. Ze suggereren dat er een synergie is tussen pinitol en insuline bij sub-maximale concentraties, maar dit is niet duidelijk bij glucosetransport. Het lijkt erop dat er geen verder effect van pinitol bestaat wanneer maximale insulineconcentraties aanwezig zijn. Het is echter onwaarschijnlijk dat hypoglykemie zou voortvloeien uit de toediening van pinitol. 

chiro-inositol to what pinitol is metabolised to seems to be the key substance for the positive effects as type-2 diabetics have a higher excretion of this substance. Compared to healthy persons, they have a deficient level of this compound or lack of it altogether. The insulin sensitivity in humans is inversely correlated to the excretion of chiro-inositol.

Some studies indicate positive effects on long-term damages caused by diabetes like eye problems.

 

Pinitol- en creatineretentie
Hogere creatine-retentie in de spieren verbetert de aanpassing van de training en, door een hogere omzetting van glucose in de opslagvorm, glycogeen, ook uithoudingsvermogen. Een gelijktijdige inname van creatine zou dit kunnen bereiken, en grote hoeveelheden glucose (bijvoorbeeld meer dan 35 g) of glucose en eiwit (elk ongeveer 50 g) omdat de resulterende insulinesecretie de absorptie en retentie van creatine verbetert. Een dergelijke gecombineerde inname leidt tot significante, maar vaak ongewenste extra calorie-inname. Pinitolsuppletie bij lage doses (tot 1 g per dag) tijdens creatinelading of bij voorkeur als een pre-load voordat de inname van creatine de absorptie en retentie van creatine op vergelijkbare wijze lijkt te vergroten. Hogere doses zijn niet zo effectief. Dit insuline-lijkende effect kan de opbouw van spiermassa in het lichaam bevorderen. Het stimuleert echter niet de groei van spiermassa voorbij de natuurlijke grenzen, en het heeft geen anabole effecten. Daarom kan pinitol een waardevolle rol spelen in sportvoeding.

Veiligheid

In verschillende onderzoeken naar mutageniteit was pinitol zelfs bij hoge concentraties niet-mutageen.
De acute toxiciteit van pinitol is laag. Toediening aan dieren gedurende 28 dagen vertoonde geen nadelige effecten. Mensen verdragen goed enkele doses van meerdere grammen.
Langdurige inname van pinitol door mensen uit verschillende planten of voedingsmiddelen die pinitol bevatten (zoals sojabonen of johannesbroodpeulen) heeft geen nadelige effecten aangetoond. In landen met een hoge consumptie van sojabonen, lijken dagelijkse doses pinitol (250 – 300 mg per dag) bekend. Er zijn ook geen bijwerkingen gemeld uit studies bij mensen met pinitol van meer dan 1 g per persoon per dag gedurende enkele weken. Er zijn geen ongewenste effecten zoals winderigheid, diarree, buikpijn, allergische of overgevoeligheidseffecten gemeld. Op basis van de historische gegevens kan redelijkerwijs worden geconcludeerd dat de inname van een redelijke hoeveelheid pinitol veilig is.

Regulatory

 Pinitol wordt geconsumeerd vanwege zijn fysiologische effecten en daarom over het algemeen geclassificeerd als een voedingsmiddel en niet als een additief voor levensmiddelen.

EU

In de EU wordt pinitol als onderdeel van het reguliere dieet geconsumeerd door consumptie van johannesbrood en sojaproducten gedurende tientallen, zo niet eeuwen. Alleen bij consumptie van veel hogere niveaus dan de inname uit deze bronnen kan een onderzoek nodig zijn of het specifieke gebruik moet worden geautoriseerd. Gezondheidsclaims moeten door de EU worden goedgekeurd onder de voorwaarden uiteengezet in Verordening 1924/2006 / EG, met name art. 13 en 14.

USA 

In de VS is pinitol van pijnbomen geaccepteerd als nieuw ingrediënt voor voedingssupplementen. Het gebruik van johannesbroodpinitol zou een respectieve aanpak vereisen.
De toestemming van de FDA moet, op basis van dezelfde structuur en ten minste dezelfde mate van zuiverheid, verkrijgbaar zijn. Claims over pinitolfuncties moeten gebaseerd zijn op wetenschappelijk bewijs en vergezeld gaan van de volgende verklaring: “De Food and Drug Administration heeft deze verklaring niet geëvalueerd. Dit product is niet bedoeld om ziektes te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen ”.

Elke claim die verwijst naar de behandeling of genezing van een ziekte maakt van een product een farmaceutisch product waarvoor autorisatie krachtens de farmaceutische wetgeving vereist is.

Japan

 In Japan zouden pinitolbevattende producten worden gekwalificeerd door FOSHU (Food for Specified Health Uses) die verantwoordelijk is voor de goedkeuring, op voorwaarde dat aan de algemene vereisten effectiviteit, veiligheid, geschikte ingrediënten en voldoende kwaliteitscontrole is voldaan.

De rol van Euronutra
Euronutra is bereid om zijn klanten te helpen bij het verkrijgen van de nodige autorisaties voor hun producten. 

 

 

Hoogwaardige, gezonde oplossingen vragen om duurzaamheid                                                                                                                                                                                                              

Duurzame ingrediënten zijn de enige manier die werkt voor Euronutra. Daarvoor werkt ons bedrijf op de lange termijn samen met lokale agenten en zijn onderzoekscentra altijd op zoek naar de beste grondstoffen die de impact bij het oogsten verbeteren, productie proberen de levens van alle actoren in de kring van het product te verbeteren tot de eindverbruikers. Carob wordt geoogst in Spanje dat groeit op niet-geïrrigeerde bomen zonder het gebruik van pesticiden of kunstmest. Het zoeken naar de beste soorten, land en mensen heeft tientallen jaren geduurd, maar het geeft ons een duurzame grondstof, leverancier en een betere planeet voor de volgende generaties. Het gebruik van in water oplosbare technologieën en zachte technologieën van de volgende generatie minimaliseert de impact die industriële activiteiten hebben heeft momenteel.